ลงทะเบียน Online
  ลงทะเบียน Online  
ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน
เลขที่บัญชี:*
ตัวเลข 6 หลัก เช่น 123456
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน:*
อีเมล์:*
โทรศัพท์มือถือ:*
(08)-1234-5678
วันเกิด:*
dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)
เลขที่บัญชีธนาคารสำหรับใช้
ในการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS):
*
การตรวจสอบข้อความ:*
หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก