ลงทะเบียนทดลองใช้งาน
  ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน  
ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้บริการของ www.krungsrisecurities.com เพื่อดูการใช้งานระบบซื้อขายหลักทรัพย์, ตราสารอนุพันธ์ อ่านบทวิเคราะห์ของบริษัท และการใช้งานอื่นๆ ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 15 วัน
แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้บริการของ www.krungsrisecurities.com
คำนำหน้า:*
นาย
นาง
นางสาว
ชื่อ:*
นามสกุล:*
โทรศัพท์มือถือ:*
(08)-1234-5678
โทรศัพท์:
(02)-234-5678 ต่อ1011
อีเมล์:*
อาชีพ:*
โปรดเลือกบริการที่ท่านสนใจ:*
ซื้อขายหลักทรัพย์
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์
ซื้อขายทั้ง 2 ประเภทบัญชี
การตรวจสอบข้อความ:*
หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก