ลงทะเบียนทดลองใช้งาน

ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้บริการของ www.krungsrisecurities.com เพื่อดูการใช้งานระบบซื้อขายหลักทรัพย์, ตราสารอนุพันธ์ อ่านบทวิเคราะห์ของบริษัท และการใช้งานอื่นๆ ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 15 วัน

แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้บริการของ www.krungsrisecurities.com
คำนำหน้า: *
นาย
นาง
นางสาว
ชื่อ: *
นามสกุล: *
โทรศัพท์มือถือ: * (08)-1234-5678
โทรศัพท์ : (02)-234-5678 ต่อ1011
อีเมล์: *
อาชีพ: *
โปรดเลือกบริการที่ท่านสนใจ : *
ซื้อขายหลักทรัพย์
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์
ซื้อขายทั้ง 2 ประเภทบัญชี
การตรวจสอบข้อความ: * Refresh
หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
BACK TO TOP